Kolay Dil

Lebenshilfe Marburg - Beratung

Kolay Dil – Tanımlama- Dünyaya kapı açan önemli bir anahtar

Toplumdan pay alabilmek için başta metinleri okuyup anlayabilme kapasitesine sahip olmak şarttır. Gazete makalelerini, broşürleri, mektupları, iş sözleşmelerini, sefer planlarını, web sitelerini ve okul kitaplarını okuyup anlayabilmek dünyayı anlamak ve toplumdan pay almak anlamına gelmektedir. Toplumumuzda mevcut metinler özellikle öğrenme güçlüğü bulunan bireyler açısından büyük bir bariyer teşkil edip bireyin otonom bir şekilde toplumdan pay almasını engeller.

Kendi davasında bilirkişi ve Kolay Dil öncüsü olan Josef Ströbl, gelecek vizyonunu „Gemeinsam einfach machen“ adlı web sitesinde [Elbirliğiyle kolayca yapalım] şöyle ifade etmiştir: “İşte hayalim: Resmi makamdan gelen yazıları, kimseden yardım almadan okuyabilmek istiyorum.“ Ströbl’in bu vizyonuna yaklaşmak için öğrenme güçlüğü bulunan bireylerin karşı karşıya kaldıkları yazı bariyerlerinin ortadan kaldırılması ve bilgi dağıtımının yaygın biçimde kolay dilde yapılması yönünde Lebenshilfe kuruluşu olarak uzun yıllardan beri çalışmaktayız.

Karmaşalığa karşı kolaylık kuralları

Kolay Dil oldukça kolay anlaşılabilen yazı ve konuşma dilidir. Kolay Dil uygulamasında kullanılan net kurallar sayesinde karışık olgular dahi, öğrenme ve okuma güçlüğü bulunan bireylerin ya da az Almanca bilen şahısların anlayabileceği bir dilde yazılarak bilgi ve anlam bağlamlarının anlaşılması sağlanmaktadır. Kolay dil kuralları, “Bize sormadan hakkımızda karar vermek yok!“ sloganına uygun olarak öğrenme güçlüğü bulunan bireylerin katkısıyla geliştirilmiş olup düzenli aralıklarla incelenip uyarlanmaktadır. Kolay dilde yazılmış metinlerde sadece herkesin bildiği kelimeler kullanılmaktadır. Kısaltma ve deyimlere yer verilmemiştir. Cümeler kısadır, özel düzen tasarımları uygulanmaktadır (yazıtipi boyutları/yazıtipi/satır aralığı). En önemlisi de kolay dilde yazılan metinlerin anlaşılabilirlik bakımından öğrenme güçlüğü bulunan bireyler tarfından incelenmesidir.

Yazı ve konuşma bariyerlerinin kaldırılması için kapsamlı biçimde mücadele ediyoruz

Kuruluşumuza ait Kolay Dil Merkezimiz‘de yazı ve konuşma bariyerlerinin Hessen ve Almanya çapında ortadan kaldırılması için kapsamlı biçimde mücadele etmekteyiz. Eğitim merkezimizde kolay dil konusunda kurum içi ya da merkezi seminerler ve kapsamlı mesleki bilgi geliştirme kursları verip katılan kursiyerlere metinleri kolay dile çevirebilme ve inceleme grubu ile işbirliği kurabilme konularında yeterlilik kazandırmaktayız. Tercüme büromuzda ise web siteleri, mektuplar, broşürler, sözleşmeler ve diğer metinleri müşteri talepleri doğrultusunda zor dilden kolay dile çevirmekteyiz. Lebenshilfewerk Marburg-Biedenkopf kuruluşuyla yapılan işbirliği ile çalıştırdığımız inceleme merkezinde kolay dilde yazılan metinler son kez elden geçirilerek çevirilerinizin hedef grup tarafından anlaşılması tam güvenle sağlanmaktadır. Kapsamlı faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız Sayfalar. Bizimle iletişim kurun.