Meslek Okulu

Lebenshilfe Marburg - Standpunkte

Gelişme rehberliği – Yolların açılması

Lebenshilfe Landesverband Hessen e.V. kuruluşunun idaresi altında bulunan Sosyal Hizmetler Meslek Okulun’da 1997 yılından beri eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz, 20 yıllık deneyime sahip olan Marburg an der Lahn ve Hochheim am Main kentlerinde bulunan okullarımızda verilen teorik ve pratik dersler sayesinde engelli bireyler ve çocuk ile genç hizmetleri kapsamında rehberlik hizmetine en iyi şekilde hazırlanmaktadırlar. Meslek okulumuzdan resmen tanınmış diplomayla mezun olan öğrenci sayısı son yıllarda 700’ü geçmiştir. Aldığımız bilgilere göre her iki meslek dalından mezun olanların iş bulma oranı yüksektir.

Marburg’ta bulunun okulumuzda yılda bir Heilerziehungspflege meslek dalında [Zihinsel ve bedensel bireylere yataklı veya yataksız uygulamalar kapsamında destek, danışmanlık, rehberlik, bakım ve eğitim hizmetleri verilen meslek] meslek eğitimi programı başlamaktadır. Hochheim’da Sosyal Pedagoji meslek dalında yılda bir, Heilerziehungspflege meslek dalında ise üç yılda bir meslek eğitimi programları başlamaktadır.

Hem vatandaş hem de uzman sıfatına sahip olan öğrencilere içermeci toplumun gelişmesini destekleyebilecek şekilde yeterlilik kazandırmak meslek okulunun başlıca hedefidir. Toaplumdan pay alma ve topluma katkıda bulunma hususlarında düzenli konseptler öğretmekteyiz.Engelli bireylerin eşitlik ve otonomi temeli üzerine kurulu bir hayat sürdürerek toplumumuza katılmaları öngörülmektedir. Çocuk, genç ve genç yetişkinlerin mevcut kişisel gelişim kaynaklarının bilincine vararak bunları geliştirmeleri hedeflenmiştir. Burada, eğitim partnerliklerinin kurulması son derece önemli bir rol oynamaktadır. Diyalog kurmaya, teori ve uygulama bağlantılı ders sistemine ve disiplinlerarası kooperasyonlar oluşturmaya değer vermekteyiz.

Sosyal Hizmetler Meslek Okulu BAG Hep e.V. [Heilerziehungspflege meslek eğitimi veren kurumların federal çalışma grubu] ve LAG Hep Hessen ile sosyal pedagoji anabilim dalının çeşitli çalışma grupları üyesidir.

Heilerziehungspflege

[Zihinsel ve bedensel bireylere yataklı veya yataksız uygulamalar kapsamında destek, danışmanlık, rehberlik, bakım ve eğitim hizmetleri verilen meslek]