Kayıt Şartları

Lebenshilfe Marburg - Fachschule

Kayıt şartları

Staatlich anerkannte(r) [resmi belgeli] Erzieher(in) ya da staatlich anerkannte(r) [resmi belgeli] Heilerziehungspfleger(in) eğitim programlarına kayıt olabilmek için aşağıda belirtilen şartlar (mevzuat gereği aranan genel şartlar) aranmaktadır:

  • Sağlık durumunun mesleğe elverişli olması
  • Genişletilmiş sabıka kaydı sureti
  • Orta okul diploması ya da denklik işlemleri sonucu tanınmış orta okula denk mezuniyet belgesi
  • Mesleki deneyimin aşağıda belirtilen şekilde belgelenmesi:
  • Sosyal işler asistanı [Sozialassistent(in)] mezuniyet belgesi
  • Yine sosyal hizmetler sektörüne ait olup eğitim süresi en az iki yıl olan diğer meslek eğitimi diploması. Sosyal hizmetler sektörüne ait meslek olarak kabul edilen eğitimler: ev ekonomisi, hasta bakımı, sosyal pedagoji, pedagoji ve rehabititasyon hizmetleri.

Yukarıda belirtilen kayıt şartlarının yanısıra sosyal-pedagojik çalışma alanına ait iki yıl süreli bir meslek eğitimi tamamlayarak mezuniyet kazanmış olanlar da kayıt şartlarını yerine getirmiş sayılacaktır. Bu durumda ilgili öğrenci değerlendirme sınavına tabi tutulur.

Değerlendirme sınavında gösterilen başarı oranı ile öğrenci adayı ile yapılacak birebir görüşme kapsamında inceleyeceğimiz mesleğe elverişlilik yönündeki kişisel koşulların tespiti sonucunda kayıt başvurusunun kabul edilip edilemeyeceği hakkında karar verilir. Başvuru süreci başlatılmadan önce başvuru dosyanızı inceleyip yol göstermeye hazırız. Randevu almak için Okul Sekreterliği’ne başvuramanız rica olunur.