Meslek Tanımı

Lebenshilfe Marburg - Fachschule

Heilerziehungspflege – Bu mesleğin geleceği parlaktır

Yeni bir meslek olan Heilerziehungspflege, değişiklik ve fırsat dolu bir iş hayatı yaşamak demektir. Çok çeşitli alanların biraraya geldiği meslekte, sosyal pedagoji ve bakım dallarını birleştiren toplum odaklı çalışmalar sürdürülemketdir. Hem münferit hem de ekip çalışması yapan Heilerziehungspflege uzmanları hem yataklı hem de yataksız uyugalamalar kapsamında çocuk ve yetişkinlerle, birey ve gruplarla çalışmaktadırlar. Heilerziehungspflege uzmanı, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli bireylere yönelik rehberlik hizmeti kapsamında öncelikli olarak bireyin aktifleştirilmesiyle ilgili çeşitli görevler icra eder. Ama yetişkinlere yönelik konut, iş ve boş zaman konularında verilen hizmetler ama okul öncesi eğitim ve okul eğitimi çerçevesinde çocuk ve gençlere yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri, engelli bireylere rehberlik etmek ve içermeci toplum yaklaşımının etki göstermesini sağlamak için en uygun meslek Heilerziehungspflege mesleğidir.

Bilirkişiler otonomi ve toplumdan pay alma yandaşıdır

Heilerziehungspflege mesleğinin esas görevi, engelli insanlara bütüncül yaklaşım ilkesinden yola çıkarak takdir, yüksek düzeyde profesyonellik ve sürekli (öz)düşünümsellik temeli üzerine kurulu rehberlik hizmeti vermektir. Buna göre, Heilerziehungspflege uzmanları, otonomi ve toplumdan pay alma ilkelerine giden yolları açmaktadırlar. Eğitim almış uzmanların geribildirimlerinde, hizmet faaliyetlerinin temelinde birey odaklı yaklaşımların yattığı vurgulanmaktadır. Engelli bireyi, otonom bir biçimde yaşayabilmesi yönünde desteklemek, meslek hayatının ileri yıllarında dahi tatmin edici ve caziptir.