Atölye Kurulları Eyalet Çalışma Grupları Birliği

Lebenshilfe Marburg - Standpunkte

Atölye Kurulları Eyalet Çalışma Grupları Birliği [LAG Werkstatträte]- Atölye çalışmaları ve yönetim süreçlerine katkı ve katılma yaklaşımı

Kısıtlı bireyler, kendi menfaatlerini koruma, kendi işlerini yürütme ve kendi fikirlerini geliştirme konularında çok sayıda bariyerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Atölye çalışanları sorunlarının ülke çapında ciddiye alınıp dinlenmesini sağlamak için Hessen Eyaleti Atölye Kurulları Eyalet Çalışma Grupları Birliği tarafından yürütülen çalışmaları ortak mutabakatla desteklemekteyiz.

Hessen Eyaleti Atölye Kurulları Eyalet Çalışma Grupları Birliği‘nin çalışmalarından başlıca desteklediklerimiz aşağıda belirtilmiştir:

  • Yönetim kurulu çalışmalarının ve genel kurul toplantılarının organizasyonu
  • Politikalar ve demeçlerin oluşturulmasında idare işleri
  • Kapalı toplantı ve etkinlikler kapsamında yapılan konsept, strateji ve içerik çalışmaları
  • Sosyo-politik süreçlere ve dernek idaresine yoğunlaştırılmış biçimde katılarak temsilci hizmetlerinin geliştirilmesinin sağlanması

Atölye Kurulları’nın düşünce ve fikirlerini dinlemeye hazırız

Eyalet birliği, Hessen Eyaleti Atölye Kurulları Eyalet Çalışma Grupları Birliği ile yapılan kooperasyondan yoğun biçimde yararlanmaktadır. Yoğun işbirliğimiz sayesinde Hessen eyaletindeki atölye çalışanlarının istek, deneyim ve sorunları, Lebenshilfe’nin “Bize sormadan hakkımızda karar vermek yok!“ sloganına uygun olarak doğrudan eyalet birliğine yönlendirilerek “İş hayatından pay alma“ alanındaki temsilci hizmetleri ve politikalarımızın, ayrıca kendisini teslim eden engellilerin bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Hessen Eyaleti Atölye Kurulları Eyalet Çalışma Grupları Birliği’nin [LAG der Werkstatträte Hessen] çalışmaları hakkında ayrıntılı biligi almak için LAG başkanı Lothar Emmerich ya da kooperasyon sorumlusu Wolfgang Kopyczinski’ye başvurmanız uygundur.