MitLeben

Lebenshilfe Marburg - Standpunkte

Engellilik oranı ne olursa olsun kısıtlının bağımsız bir yaşam sürdürebilmesi ve topluma dahil edilmesinin ne şekilde taahhüt edilebileceği

Lebenshilfe Landesverband Hessen e.V. [Lebenshilfe = yaşam desteği – Hessen eyalet birliği kamuya yararlı dernek] 2010 yılından beri “Mitleben [hayattan pay alma] – Yakın çevremizde / kentimizde yüksek oranda yardıma muhtaç olan insanlar var“ adlı projesiyle yüksek oranda yardıma muhtaç olan insanların kendi iradelerine göre konut seçme ve yaşayabilmelerini desteklemektedir. Engelli bireyler ve bunların yakınları, dokuz değişik yerel Lebenshilfe kuruluşları, Lebenshilfe Landesverband Hessen e.V. derneği ve Hochschule RheinMain üniversitesinde görevli sosyal hizmet ve katılım yönetimi uzmanları yardımıyla ağır engelli bireyler yararına toplum ve bireysel bütünsellik odaklı konut seçme ve yaşayabilme ilkelerine göre bireysel ve yerel konseptler geliştirmektedirler.

Bu proje kapsamında yapılan işbirliği ile “zihinsel engelli“ olarak tanımlanan insanlar yararına yardıma muhtaçlık oranı ne olursa olsun bireysel iradelerine göre konut seçme ve yaşama ve de bireysel yardım sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi için konseptler geliştirilmekte ve yerel imkanlara göre uygulanmaktadır. Yerel projelerin somut yapısı süreçlere bağlı olup yapısal sonuçlar farklıdır.

Projenin temelinde birey odaklı yaklaşım yattığından dolayı engelli ile uzmanlar arasında yürütülen ağ yapılı işbirliğinin gelişmesi, ilgili bireye göre oluşturulan konut ve yaşam şekilleri, hangi konutlara ihtiyaç duyulduğu ve bina yapısı bakımından hangi yapısal şartların dikkate alınması gerektiği, projenin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkmaktadır.

Bilimsel rehberliğin faydaları

Mitleben projesinin bilimsel rehberliği için Hochschule RheinMain üniversitesi kazanılabilinmiştir. Yardıma muhtaçlık oranı yüksek olan bireylerin kendi iradelerine göre konut seçme ve yaşama konseptleri kapsamındaki başarı ve başarısızlık faktörleri, RheinMain üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü „Instituts Sozialer Arbeit für Praxisforschung und Praxisentwicklung (ISAPP)“ [Sosyal hizmetler dalında uygulama araştırma ve geliştirme enstitüsü] anabilim dalı araştırma görevlileri Prof. Ehrhardt, Prof. May, Prof. Schmidt ve bilimsel asistan Steinmetz tarafından proje sürecinde değerlendirilmektedir. Ek yöntemler uygulanarak yardıma muhtaçlık oranı yüksek olan bireylerin topluma katılım paylarının planlanmasında daha aktif olarak katkıda bulunmaları yönünde süreçler geliştirilmesi öngörülmüştür.

Mevcut proje sürecinde elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:

  • Hessen dahili birçok yerleşim yerlerinde, yardıma muhtaçlık oranı yüksek olan bireylerin kendi iradelerine göre konut seçme ve yaşama şekil ve konseptleri oluşturulmuştur.
  • Finansman kılavuzu yayınlanmıştır. Kılavuz kapsamında engelli bireylere, aile ve yakınlarına, uzmanlara ve kanuni vasileri konut seçme ve yaşama ile ilgili finansman imkanları ve hukuki ilkeler hakkında bilgi verilmektedir. Finansman kılavuzu tükenmiş olup yeni baskı hazırlıkları başlatılmıştır.
  • Aktion Mensch teşviki hakkında nihai raporun yayınlanması, raporda projenin uygulandığı ilk üç yıl değerlendirilip başarı ve başarısızlık faktörleri incelenmektedir.

Elde dilen sonuçlar, Landeswohlfahrtsverband [Eyalet refah birliği] ve LIGA der freien Wohlfahrtspflege in Hessen [Hessen eyaleti refah birliklrti ligi] kuruluşlarıyla yapılması planlanan ve hazırlık aşamasında olan zirvede gündeme getirilecektir. SPD ve CDU eyalet meclisi grup başkanları sosyal politikalar sözcüleri, Lebenshilfe kuruluşu Federal Odası [Bundeskammer der Lebenshilfe] ve Federal Birlik Konut ve Yaşam Komisyonu [Ausschuss Wohnen der Bundesvereinigung] ile bilgilendirme görüşmeleri yapılmıştır.

  • Örneğin organizayon gelişimi ve katılım yönetimi uzmanlarının profili konularında çalışma programlarının araştırmacı ekip ile proje sorumluları tarafından hazırlanması. Bu programlar birlik dahilinde yoğun biçimde tartışılmıştır.
  • Asistan kavramı hakkında uzmanlar tarafından hazırlanmış ayrıntılı değerlendirme yayınlanmıştır.