Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

Lebenshilfe Marburg - Standpunkte

Sözleşmenin gerçek hayattaki etkisinin giderek artması için

Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşme’nin 2009 yılında onaylanması engelli bireylerin dünya çapında toplumsal olarak hak eşitliği kazanmalarında tarihsel kilometre taşı olmuştur. Sözleşme sayesinde engelli bireylerin hakları genel insan hakları olarak kabul görmüştür. Sözleşmede engelli bireylere, tüm toplumsal alanlardaki bariyerlerin kaldırılması, özbelirlenim ve katılım hakkı ile içermeci eğitim sistemi hakkı taahhüt edilmiştir. Ayrıca, sözleşmeyi imzalayan devletler, makul önlemler alarak sözleşme standartlarını uygulamakla yükümlü kılınmışlardır.

Sözleşmenin onaylanmasıyla yardımlaşma birlikleri ve engelli bireylerin temsilciliğini üstlenmiş olan kuruluşlar, ikinci dünya savaşı sonundan bu yana sürdürdükleri uzun vadeli sosyo-politik çalışmaları bakımından önemli bir başarı kaydetmişlerdir. Bu sayede çok sayıda çeşitli ülkelerde yaşayan engelli bireylerin önemli yaşam deneyimleri ile yardımlaşma birliklerinin esas tutum ve görüşleri sözleşme metnine yansıtılmış olup sözleşme tarafları açısından bağlayıcı olmak üzere tarihte bir ilk niteliğinde temel yurttaşlık ve insan hakları olarak belirlenebilinmiştir.

Ancak, kısmi başarı olarak değerlendirilen bu ilk adım yardımlaşma birlikleri tarafından sürdürülen sosyo-politik çalışmalara bundan böyle ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelmemiştir. Toplumsal değişiklikler ve hukuki standartların uygulanmasıyla ilgili müzakere aşamaları, yardımlaşma birliklerinin sivil toplum kuruluşu olarak önemli rol aldıkları çelişkili ve ihtilaflı süreçlerden geçmektedir. Buna göre, temsilci kuruluşların kararlı faaliyetleri, sahip oldukları bilgi birikimi, eleştirici rehberlik yaklaşımları ve sundukları işbirliğinin, Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin eyaletler düzeyinde uygulanması sürecinde vazgeçilmez katkı teşkil ettiği görülmüştür.

Baştan beri yapıcı ve eleştirici rehberlik yaklaşımı

Bu nedenle, Lebenshilfe Landesverband Hessen e.V. kuruluşu sözleşmenin 2009 yılında onaylanmasından bu yana Hessen Eyaleti dahili uygulamaların her aşamasında yoğun biçimde rehberlik görevini gerçekleştirmekte olup (zihinsel) engelli bireylerin ve Lebenshilfe kuruluşlarının taleplerini sosyo-politik tartışmalar kapsamında gündeme getirmeye devam etmektedir.

Hessen Eyalet Hükümeti Eyalet Faaliyet Programı‘nın düzenleme sürecine katılan Lebenshilfe kuruluşu, süreç öncesi çalışma grupları kurarak aktif olarak katkıda bulunmuştur (2010). 2011 faaliyet programında Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de yer alan insan hakları standartlarına ve yardımlaşma birliklerinin önerilerine Lebenshilfe kuruluşu açısından yetersiz derecede yer verilmiş olması nedeniyle program hakkında eleştiriler getirilmiş olup programın geliştirilmesine devam edilmesi talep edilmiştir.

Eyalet birliği, yapıcı ve aynı zamanda eleştirici yaklaşımla 2014 ve 2015 yıllarında da Eyalet Hükümeti’nin üç farklı çalışma grubuna katılarak Eyalet Faaliyet Programı’nın geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

  • Bilinçlendirme [Bewusstseinsbildung] Çalışma Grubu, halkla ilişkiler çalışmalarıyla engelli bireylerin hayat şartları ve içermeci toplumun zaruretine karşı duyarlılık ve empati oluşturulmasına elverişli yaklaşımlar geliştirmiştir.
  • İş ve Uğraşı Çalışma Grubu, özellikle engelli çalıştıran işyerlerinin [Integrationsbetriebe] genişletilmesi, integrasyon hizmetleri [IFD], mesleki integrasyon kalifiye çalışanları [FBI], atölye uygulamaları [Werkstätten] komisyonu alanlarında ve okul hayatından meslek hayatına geçiş sürecinde iyileştirme önerileri geliştirmiştir.
  • Bariyersiz Yaşam Çalışma Grubu, bariyersiz oturma alanlarının oluşturulması, önemli yapı standartlarının Hessen Eyaleti Yapı Yönetmeliği’ne ve Yapı Tekniği Mevzuat Listesi’ne dahil edilmesi ve ilgililerin bilirkişi sıfatıyla katılmalarının iyileştirilmesi gibi çok sayıda öneri ve yaklaşımlar geliştirmiştir.

Engelli bireylere bariyer teşkil edecek unsurlar tespit ettiniz mi? Gözlemleriniz memnuniyetle tutanağa alınıp incelenerek toplandıktan sonra siyasetçilere sunulacaktır. Sözleşmenin gittikçe gerçek hayata yansıtılarak etki göstermesini el birliği ile başaracağız. Kuruluşumuzla İletişim kurun.