İçermeci Eğitim

Lebenshilfe Marburg - Standpunkte

Eğitim sisteminde mevcut bariyerleri aşmalıyız

Lebenshilfe kuruluşları uzun yıllardan beri bütün Almanya dahilinde engelli bireylerin eğitimi uğruna mücadele etmektedirler. Zihinsel engelli bireylerin eğitim alma kapasiteleri Lebenshilfe kuruluşlarının mücadelesi sonucu kabul görmüştür. İçermeci eğitim konusu ise, on yılı aşkın bir süreden beri -yani Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 24. maddesinin onaylanmasından çok öncesinden beri- siyasi alanda temsilci kuruluşların ajandasında yer almaktadır. Eyalet birliği, “Herkese aynı okul“ ilkesine dayanarak 2011 yılında başlayan ve halen devam eden kampanyayı hayata geçirmiştir.

Tüm bireylerin içermeci eğitim sisteminden yararlanabilmelerinin sağlanması ve bu amaçla herkese bireysel ihtiyaca uygun desteğin verilmesi, eyalet birliğinin başlıca talepleridir. Almanya’daki okul sisteminde insan haklarının gereğini yerine getirilebilinmesi için gündeme getirilen diğer iki talep şöyledir; müşterek okul ortamında farklı hedeflerin belirlendiği dersler ve ikamet yerinin yakın çevresinde bulundurulacak genel eğitim sistemine ait okullara bariyersiz erişim.

İnsan haklarının gerçekleştirilmesi salt ütopik düşünce olmamalıdır

İçermeci eğitim kültürünü geliştirmek amacıyla son yıllarda üye kuruluşlarımız ve bunların tesisleriyle yapılan müşterek çalışmalar kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetler düzenlenmiştir:

  • Kuruluşumuzun 50. yıldönümü (2015) kutlaması kapsamında yapılan çok sayıda etkinliklerin konusu içermeci eğitim olmuştur. Merkezi kutlama etkinliğinin yanısıra konuşmalar, tiyatro oyunları ve bir sanat sergisiyle içermeci eğitimin ne şekilde başarılı olacağını gösterdik. Etkinliklere ek olarak ta “Eğitim: Hepsi birarada. Hedef. Yol“ konusunda çeşitli konuşmacıların katıldığı konuşmalar ile kolay dilde bir konuşma yapıldı. Kolay dilde de basılmış olan “İçermeci eğitim hakkı“ başlıklı broşürde politikalarımızı belirledik.
  • “İçindeleme ve bireysel destek“ adlı çalışma grubu üyesi olarak zihinsel engelli bireylerin ikamet yerine yakın çevrede içermeci eğitim olanaklarından yararlandırılmalarının olağan hale getirilmesi için Hessen Eyalet Hükümeti’nin eğitim zirvesi (2014/2015) çerçevesinde mücadele etmekteyiz. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin uygulanması için düzenlenen Eyalet Faaliyet Programı kapsamında kurulan çalışma gruplarında eğitim sisteminde de geçerli olmak üzere bariyersizlik talep etmiş olmaktayız.
  • Lebenshilfe Federal Birliği’nin içermeci okul ve okul desteği ile ilgili temel ilkeleri (2015) düzenlenmesi, tartışılması ve karara bağlanması aşamalarında yoğun biçimde rehberlik yapıp dağıtım ve uygulama süreçlerinde yardımcı olduk (2016). Ayrıca, 2015 yılından beri diğer eyalet birlikleriyle yapılan işbirliği kapsamında okul rehberliği konusuyla ilgilenmekteyiz.
  • Birlik dahili yapılan tartışmaların sonucu olarak genel kurul toplantısında onaylanan „Herkese aynı okul“ temel ilkeleri (2011) ve bunun yanısıra Hessen Eyaleti okul kanunu ile özel eğitimde destek ihtiyacı yönetmeliği hakkında demeç hazırlayarak yayınladık.
  • Eyalet meclisi ve ilçe idare meclisi üyeleriyle sosyo-politik konularda yılda bir yapılan görüşmelerde kararlı biçimde içermeci eğitim sistemini savunmaktayız.
  • Çatı kuruluş olarak, içermeci eğitim sunucusu olarak faaliyet sürdüren, örneğin başarılı ve ödüllendirilmiş okullar işleten bazı yerel Lebenshilfe merkezlerini desteklemekteyiz (Gießen, Hanau, Wetterau, Wetzlar).

Kabul görme, takdir, dayanışma ve bireysel destek temelleri üzerine kurulu bir eğitim konsepti kapsamında sağlanan öğrenci memnuniyeti ve başarısı sayesinde içermeci eğitimde herkesin kazandığı kanıtlanmaktadır.

  • Katılım yönetimi uzmanlarımız, özel danışmanlarımız ve hukuk danışmanlarımız bilişsel engelli bireylerin ve bunların yakınlarının içermeci eğitimden pay almalarını teminen destek vermektedirler.
  • Sosyal Hizmetler Okulu [Fachschule für Sozialwesen] ile eyalet birliğimizin eğitim ve mesleki bilgi geliştirme bölümü, profesyonel görevlileri ve yöneticileri, gönüllü olarak çalışanları ve kendisini teslim eden bireyleri içermeci toplumun ve bununla beraber içermeci eğitim sisteminin kurulmasında katkıda bulunmaya yeterlik kazandırmaktadır.