FSJ sürecinde rehberlik hizmeti faydalan

Okuldan çok farklı ders çalışma yaklaşımı

Gönüllü sosyal faaliyet yılı demek öğrenme yılı demektir. Öğrenme derken okuldan alışkın olduğundan çok farklı bir şey kastediyoruz. Pratik çalışma kapsamında kazanacağın bilgi ve deneyimlerin yanısıra eğitim çalışmalarımız çerçevesinde sana pratik çalışmada kazandığın bilgi ve deneyimleri dile getirme ve bununla beraber hareket etme yeterliliğini artırma fırsatı vermekteyiz. FSJ süreci sonunda kendini hayata hazır hissedecek şekilde sana destek olmak istiyoruz.

Klasik ders çalışma yöntemi geçmişte kaldı: Aktif olarak katkıda bulunmanı istiyoruz

Gönüllü sosyal faaliyet yılı sürecinde 25 saat ders verilmesi kanunen belirlenmiştir. Kuruluşumuzda deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanıp verilen dersler blok ders olarak yıla dağıtılarak verilir. Ders grupları yaklaşık 20 gönüllüden oluşturulmaktadır. Wetzlar, Gießen ve çevresinde yapılan dersler kapsamında tesis çalışmaları açısından önem taşıyan konular hakkında bilgi toplanmasının yanısıra gönüllülerin pratik çalışmaları sırasında yaşadıkları olaylar dile getirilmektedir. Ayrıca, ilginç geziler yapılmaktadır. Açık hava eğitimi yöntemleriyle gönüllülerin iletişim becerileri, özgüvenleri ve grup çalışması yetenekleri güçlendirilmektedir. Derslerimizde arkana yaslanmana pek fırsat verilmeyecek: Kendi becelerilerini sergileyip seni ilgilendiren konuları dile getirerek bizzat katkıda bulunmanı istiyoruz.

Tam anlamıyla memnun kalmanı istiyoruz

Hizmet yerleriyle yapılan kooperasyon kapsamında blok dersler dışında da seni desteklemeye hazırız. Buna göre, gönüllü sosyal faaliyet yılı sürecinde gönüllülere, eyalet birliğinde görevli iki öğretmen ve hizmet yerinde görevli bir uzman tarafından düzenli olarak birebir rehberlik hizmeti ve destek sağlanır. Gönüllüleri mahalinde ziyaret eden eyalet birliğine bağlı öğretmenler, gönüllülerin her türlü sorun ve sıkıntılarının gidirilmesi için yardımcı olmaktadırlar. Hizmet yerinde senden sorumlu görevli, alıştırma sürecinde sana yardımcı olup seninle düzenli iletişim içinde bulunur. Hepimiz gönüllü sosyal faaliyet yılı sürecinden tam anlamıyla memnun kalmanı istiyoruz.