#Teilhabe statt Ausgrenzung

Keine Diskriminierung geistig behinderter Menschen! Wir unterstützen die Kampagne der Lebenshilfe für ein gutes Bundesteilhabegesetz und gegen Verschlechterungen durch das Pflegestärkungsgesetz. 

Artikel lesen

İçerme yaklaşımı teoride kalmaması için

... Heilerziehungspfleger veya eğitimci olmak için Sosyal Hizmetler Meslek Okulun’da eğitim alan öğrencilerimiz, engelli bireylerin toplumdan pay almalarının ne şekilde tasarlanabildiğini öğrenirler.

Madde okumak

Yaşasın otonomi ilkesi

Destek ihtiyacı fazla olsa da otonomi ilkesi doğrultusunda kurulu bir hayatın, gerekli destek sağlandığı takdirde salt teori kalmayacağını, MitLeben Konut Projesi göstermiştir.

Madde okumak

Hem sen kazan hem başkaları kazansın

Gönüllü sosyal faaliyet yılının Lebenshilfe Hessen kuruluşunda ne kadar renkli ve heyecanlı olabileceğini keşfet.

Madde okumak

Güçlü bir birlik

Sayısı 10.000 üzerinde üyeye sahip olan toplamda 42 yerel, bölgesel ve il birliklerimiz içermeci toplum yaklaşımının ütopik düşünceler dünyasında kalmaması için mücadele etmekteyiz!

Madde okumak

Dostlukların kurulabilmesi için

...yoğun biçimde siyesetçilerle, federasyonlarla ve yerel idarelerle birlikte çalışmaktayız.

Madde okumak

Atölye çalışmaları ve yönetim süreçlerine katkı ve katılma yaklaşımı

Hessen Eyaleti Atölye Kurulları Eyalet Çalışma Grupları Birliği’ne destek ve yardım vererek Hessen atölyelerinde çalışan bireylerin   sesinin ülke çapında duyulmasını sağlamaktayız.

Madde okumak

Welcome & Hoşgeldiniz

Rengarenk bir dünyada yaşadığımız için web sayfamızı Almanca’nın yanısıra Türkçe ve İngilizce olarak düzenledik.

Sponsor tarafından:

Üyesi:

Çapraz sigorta sabit oranlı finansmanın bir parçası olarak Hessen'deki GKV kendi kendine yardım fonu tarafından denendi ve test edildi: